Dodano: 02.01.2022

Centrum Recyklingu - Bliżej, coraz bliżej

Z każdym dniem realizowane przez spółkę Ekopak Centrum Recyklingu nabiera kształtów.

Ukończono elewację zachodnią budynku od strony ul. Grygowej, na której wykonana została zgodnie z decyzją środowiskową warstwa wygłuszająca oraz zamontowane zostały bramy automatyczne dla obsługi instalacji technologicznej. Od strony południowej budynku zamontowana została waga najazdowa dla pojazdów o nośności 50 ton, wykonany został również zbiornik podziemny na wody opadowe. Trwają prace wykończeniowe przy doprowadzeniu wody, zasilania biura, wagi i oświetlenia terenu. Od strony północnej wykonane zostało ogrodzenie terenu wraz z automatycznymi bramami.


Rozpoczęto prace ziemne przy zatokach parkingowych i terenach zielonych. Wewnątrz budynku dobiegają końca prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych dla pracowników i co najważniejsze rozpoczął się proces zamaszynowienia najnowocześniejszej w tej części Polski instalacji do segregacji i recyklingu opakowań o przepustowości 38 000 Mg/rok.


„Wykonane zostały kanały technologiczne pod przenośniki, w trakcie montażu są podbudowy kabin sortowniczych.” – mówi Grzegorz Czop, członek zarządu Ekopak – „Firma Wende Recyclingtech dostarczyła separatory optyczne marki Pellenc, firma Sigma dostarczyła część przenośników kanałowych, bunkrowych oraz konstrukcje wsporcze. Ponadto na teren montażu dojechała stacja kompresorów, która czeka na montaż w kontenerze tech nicznym. Dla zasilenia instalacji konieczne było wykonanie stacji transformatorowej średniego napięcia wraz z doprowadzeniem zasilania we wskazane przez dostawcę technologii punkty. Te prace mamy już za sobą.