NFOŚiGW

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

spółka EKOPAK Sp. z o.o.
 

TYTUŁ INWESTYCJI:

Budowa instalacji do odzysku odpadów opakowaniowych przy ul. Metalurgicznej w Lublinie
 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 38 540 529,00 zł

POŻYCZKA NFOŚiGW: 15 701 980,00 zł