Ogłoszenia o przetargach

 

Przetarg na zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do przetwarzania i segregacji odpadów komunalnych suchych zebranych selektywnie o wydajności nie mniejszej niż 38 000 Mg/rok.

 

Zamówienie polega na dostawie i uruchomieniu w istniejącej hali instalacji do segregacji odpadów zebranych selektywnie i przygotowaniu materiału do produkcji paliwa alternatywnego.

 

Zakres zamówienia obejmuje: Projektowanie, roboty montażowe wraz z dostawą linii technologicznych, obiektów, systemów, maszyn i urządzeń, szkolenia, próby końcowe, próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy/montażu, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia instalacji przez Zamawiającego.

 

 

Ogłoszenie o przetargu  Pobierz

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów  Pobierz

 

Warunki Przetargu  Pobierz

 

1. Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu – Opis Przedmiotu Zamówienia  Pobierz

 

2. Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu – Formularz oferty  Pobierz

 

3. Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu – Morfologia  Pobierz

 

Odpowiedzi-na-pytania-oferentów  Pobierz

 

Rzut-hali-Ekopak  Pobierz